Frequently Asked Question

Eduroam ağına nasıl bağlanabilirim ?
Last Updated 2 years ago

Eduroam ağı hakkındaki tüm bilgilere eduroam.omu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!